KIRKERIET

YDELSER
 • Kurser for
  • Præster
  • Provster
  • Menighedsråd
 • Provsti-temadage
 • Konflikthåndtering
 • Sparring om kirkelige spørgsmål
 • Individuelle samtaler om eksistentielle spørgsmål
 • Foredrag om
  • Menighedsopbygning
  • Gudstjenesteudvikling
  • Samarbejde i Folkekirken

BAGGRUND

Siden 2004 har jeg fungeret som sognepræst ved 4 små kirker i Vendsyssel. Vi har arbejdet intenst med udvikling af det kirkelige liv hos os, og arbejdet har båret frugt, så der i dag er et blomstrende kirkeliv. I 2011 blev jeg udnævnt til provst i Brønderslev provsti og har som provst været med til at skabe rammerne for et udvidet samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet. Sideløbende med mit virke som præst og provst har jeg gennemført en diplomuddannelse i Ledelse ved Act2learn i Ålborg.

Drivkraften i mit virke er en kærlighed til Folkekirken, der efter min mening udgør en unik ramme om det kirkelige liv her i Danmark. Jeg brænder for at udvikle samarbejdet mellem alle aktører i og udenfor kirken, idet jeg lægger vægt på, at kirken netop er bygget af mennesker og ikke af sten. Når det er sagt, så er det vigtigt, at de bygninger vi er kirke i fungerer på en måde, så de bidrager til livet i og omkring kirken. Gudstjenesten er efter min mening kirkens åndedræt og skal som sådan udvikles, så den taler til det moderne menneske. For at skabe det bedste fundament for kirken, er det afgørende, at såvel præster som menighedsråd trives, og den opgave vil jeg gerne bidrage aktivt til.


LINKS

’de4kirker.dk’.
.Brønderslev Provsti

Yvonne Alstrup har også dette website: www.yna.dk


KONTAKT

Teolog Yvonne Alstrup. Mobil: 24 97 00 78. Mail: [email protected]