KIRKERIET

VISION OG UDVIKLING

En vision er for os et billede af, hvor I som menighedsråd og medarbejdere gerne vil hen med jeres kirke. Det er en fælles drøm om, hvordan I gerne vil have arbejdet omkring jeres sogn og kirke til at se ud om nogle år. En visionsproces går for os ud på at finde ud af, hvem I er? Hvad er jeres særkende? Hvad er det for et sogn, I er menighedsråd for? Hvad drømmer I om? Hvilke drømme kan blive til fælles mål? Hvordan når I frem til disse mål?

Drømme lyder luftigt. Det kan visioner også let komme til at være. Som en drøm, man har skrevet ned og sat ind i et ringbind.

For os er en visionsproces hele vejen fra de indledende samtaler – og indtil der kan sættes flueben ved handlinger og ting, som er lykkedes. Indtil billedet er blevet virkelighed.

Det betyder, at en visionsproces indledes med, at I afstemmer forventninger. At I sammen finder ud af, hvad I skal bruge jeres visioner til og hvordan jeres arbejde, medarbejdere og sogn er.


En visionsproces aftales altid individuelt, så den passer til jeres sogn, og den indeholder som regel:
  • Oplæg og ledelse i et menighedsråd.
  • Hvad er vi stolte af, gode til, glade for? En proces der tegner et billede af jeres sogns DNA.
  • Hvad truer jeres arbejde? Et overblik over ting, som I skal være opmærksomme på og måske handle på.
  • Hvad er jeres mål – kort fælles formuleringsarbejde.
  • Hvad drømmer I om? Proces, hvor alle kommer på banen med deres forestillinger og fremtidens allerbedste muligheder.
  • Hvad vil I sammen.
  • Hvordan gør I det.
  • Vi anbefaler, at der hver gang sættes en proces i gang, der giver: Vores kirkes årshjul. Vores måde at holde menighedsrådsmøder på. Sådan finder vi medlemmer til vores næste menighedsråd.
  • Processen tilrettelægges sammen med jer, og vi kan følge med og supplere med input og møder - også undervejs i arbejdet efter visionsdagen. Det er vigtigt, at dagen fører til handling.

KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01 - [email protected];
Teolog Arne Mårup: 27 28 96 70, [email protected]
Teolog og økonom Ole Kamp: 30 70 16 55 - [email protected];
Teolog Yvonne Alstrup: 24 97 00 78 - [email protected];
Lærer og cand.it Vagner Sloth: 23 32 02 52 - [email protected]