KIRKERIET

YDELSER
Vedr. menighedsråd, provstier og stifter:
  • Procesledelse i forbindelse med udvikling af visioner, udarbejdelse af handlingsplaner, gennemførelse af forandringsprocesser, evaluering og opfølgning
  • Organisations- og ledelsesudvikling
  • Arbejdsmiljø, trivsel og konflikthåndtering
  • Rekruttering
  • Foredrag, workshops, seminarer vedr. fx eksistentielle og etiske spørgsmål; kristendom, folkekirke og kirkeudvikling; ledelse og organisation…

Vedr. organisationer som arbejder med kirke- og landdistriktudvikling
  • Løft din by i et fællesskab.
  • Hvordan går vi fra parallelle og forskellige aktører i et kvarter / landsbyfællesskab til at være en fælles enhed med respekt for forskelligheden?
  • Udvikling til styrke i fællesskabet.

BAGGRUND

Jeg er uddannet økonom og teolog. Jeg har baggrund som Højskoleforstander, Sognepræst, Konsulent i FDF (forbundssekretær og landsforbundets præst) og foredragsholder. Jeg har altid arbejdet med mennesker, værdier, ledelse og udvikling. Jeg har specialiseret mig i udvikling, ledelse, trivsel og konflikthåndtering som selvstændig konsulent. Jeg har mange års erfaring med ledelse, frivillighed, konflikter og udvikling.

Jeg går gerne ind i udfordringer omkring mistrivsel og konflikthåndtering.

(Har altid selv været med i frivilligt arbejde: kirkeligt, socialt og kulturelt. Har erfaring fra bl.a. menighedsråd (formand), kredsledelse, teaterbestyrelse, uddannelsesbestyrelse mm.)

Mine arbejdsområder tager udgangspunkt i værdier og handler om udvikling, ledelse, frivillighed og konflikter. Jeg kombinerer gerne arbejdet som konsulent med foredrag og kurser.


LINKS

Ole Kamp har også dette website: www.olekamp.dk


KONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]