KIRKERIET

KIRKERIET
Vi er et tværfagligt professionelt netværk med rødder i kirke, skole og arkitektonisk kulturarv, som
  • samarbejder om at understøtte udvikling af kirkelivet
  • med forskellige tilgange favner bredt og tænker helhedsorienteret
  • med fælles idegrundlag og vision arbejder for vækst og trivsel

Vi ønsker
  • at bibringe nye perspektiver på kirkelivet
  • at facilitere rammer for refleksion over forholdet mellem traditioner og nye ideer
  • at understøtte og inspirere igangværende aktiviteter

Vi sætter trivsel og vækst i kirkelivet på dagsordenen ved
  • at undervise og holde foredrag
  • at inspirere og bistå med forandringsprocesser
  • gennem konkrete projekter, herunder undersøgelsesprojekter, at skabe viden om og synergi mellem civilsamfund og folkekirke - også på tværs af sektorer

Vi tilbyder
  • rådgivning, konsulentarbejde, foredrag, workshops, coaching, rekruttering mv. til menighedsråd, præster, medarbejdere, kirkelige myndigheder og organisationer mm.

Vi arbejder sammen og hver for sig.

KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01 - [email protected];
Teolog Arne Mårup: 27 28 96 70, [email protected]
Teolog og økonom Ole Kamp: 30 70 16 55 - [email protected];
Teolog Yvonne Alstrup: 24 97 00 78 - [email protected];
Lærer og cand.it Vagner Sloth: 23 32 02 52 - [email protected]