KIRKERIET

FOREDRAG

ved Ole Kamp

At vælge livet - med humor, glæde og værdi.

Hvordan bliver livet godt? Hvordan styrer vi i den retning, vi allerhelst vil? Kan vi flytte på de andre? Og hvad gør vi, når vi er lige ved at mislykkes? Alt for ofte bliver vi lammet af vanetænkning og tradition. Eller af pænhed og fantasiløshed. Og så sker det indimellem, at glæden alligevel pibler frem. Som en mælkebøtte, der skyder op mellem fliserne. Og når vi er rigtig heldige, skaber glæden uorden i alle vanerne. Ole Kamp fører os gennem nogle tanker om livets vilkår. Han brænder, for at vi selv skal tage ansvar og flytte verden sammen. Det er vi rigtigt gode til i foreningsdanmark. Tør vi?
Ole Kamp tager fat på valgene. Både de barske og svære ting, de store valg og den glæde, der til tider kan virke så fjern og tilhøre alle andre. Bid fast i livet og tag fat på mulighederne! Ole Kamp vil øse af erfaringer fra livet som forstander, præst, debattør, foredragsholder – og menneske.


Lys i mørke og håb i afmagten. Hvordan kommer vi videre efter sorg og livskriser?

Indimellem gør livet så ondt, at vi ikke kan andet end at overgive os til smerten og sorgen. Hvordan kommer vi videre? Hvorfor reagerer vi så forskelligt? Findes der en rigtig måde at sørge på?
Ole Kamp har gennem mange år arbejdet som præst og højskoleforstander. Han har selv været igennem et langt og til tider håbløst kræftforløb og er vendt tilbage til håbet og glæden og livet. Han vil tale om emnet ud fra egne erfaringer og i lyset af mange års erfaringer i mødet med mennesker med ondt i livet.
I dag arbejder Ole Kamp som selvstændig konsulent med udvikling og konflikter blandt andet inden for folkekirken.


På vej mod det næste menighedsråd – eller Liv og Vækst i jeres sogn – Ledelse i Menighedsråd.

Hvad vil det sige at sidde i et menighedsråd? Hvad bestemmer man? Har man indflydelse. Kan vi få noget til at blomstre, eller er det hele bestemt på forhånd?
Ole Kamp arbejder med ledelse i mange aspekter og ofte i sammenhæng med folkekirken. Få en spændende og udfordrende vitaminindsprøjtning som inspiration til at videreudvikle jeres arbejde i sognet og menighedsrådet. Hvordan sikrer vi os nye medemmer, der tænker anderledes? Hvordan kommer vi i kontakt med hele sognet? Hvordan får vi flyttet alt det, vi skal i et menighedsråd, så vi får tid til alt det sjove, som vi gerne ville lave, da vi kom ind i rådet.
Foredraget henvender sig til sogne, provsti og stiftssammenhænge – og til distriktsforeninger i Foreningen af menighedsrådsmedlemmer i Danmark. I kan selv være med til at tilrettelægge det – og andre fra www.kirkeriet.dk kan inviteres med.


Vendepunkter i livet - Valg eller Skæbne.

Hvordan navigerer vi i et livet under forandring? Kan vores værdier være med, når tilværelsen tumler os rundt? Kan vi bevare vores værdier, når vi skifter retning? Har vi selv ansvar, også når hjulene mister deres vejgreb?
Ole Kamp er tidligere højskoleforstander. Han har levet et forskelligartet liv og været igennem flere vendepunkter - Både de selvvalgte og dem der blev påført af blandt andet en langvarig kræftsygdom. I dag har han valgt forandringen og vendepunktet som sit speciale og holder foredrag, kurser og arbejder som konsulent med at håndtere forandringer, værdier, udvikling og konflikter. Ole Kamp har en fortid som blandt andet økonom, teolog, ansat i FDF, sognepræst, forstander og arbejder nu som selvstændig.


Folkekirken i fremtiden

Alle har brug for mening i tilværelsen. Og her kan folkekirken spille en væsentlig rolle, hvis den tør tænke stort og ambitiøst nok.
Men hvorfor har vi mistet den meningsbærende dimension i folkekirken?
Hvad skal der til, før kirken igen bliver vedkommende i danskernes hverdagsliv?
Ole Kamp giver sit bud på den vigtige og vedkommende kirke, som tager sin forpligtelse alvorligt over for det liv, danskerne rent faktisk lever – og henter sin inspiration i åndelig refleksion, det meditative, samfundsdebatten og det rummelige.
Ole Kamp arrangerer også udviklingsarrangementer i forhold til de frivillige og frivilligheden som et vigtigt begreb i al idémæssigt og holdningsbåret arbejde. Der er mulighed for at tilrettelægge foredrag og udviklingsdage / arrangementer i samspil med Ole.


Etik – de væsentligste valg

Som menneske er man forpligtet på at tage stilling til sig selv, sine værdier og sin omverden. Og hvor værdierne støder sammen, og tilværelsens svære dilemmaer opstår, er der behov for begrebet etik. Men hvad afgør egentlig dine værdier, og hvad vil det sige at tage aktivt stilling?
Med udsyn og overblik giver Ole Kamp en nuanceret indføring i nogle af tilværelsens væsentligste valg, både som foredragsholder, debattør, konferencier og ordstyrer. Foredraget kan også afvikles som flere vedkommende debataftner, hvor sognets egne ”fyrtårne” eller ressourcepersoner inddrages – og der skabes en ny slags sognedebat.


Samtaler i sognet på Tværs af fordomme og forventninger

Debat, der krydser alle de gamle grænser og lokker nye deltagere på banen. Indimellem er det så selvfølgeligt. Vi mødes med de samme som sidste år. Og vi mener nærmest det, vi plejer at mene.
Med dette debatarrangement gentænker vi den gamle forsamlingshustradition og henter nye med i samtalen. Ole Kamp deltager i den strategiske tilrettelæggelse og er ordstyrer - provokatør og medskaber af samtalen.
Dette skal ske i samarbejde med folk fra sognet.


Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode afbejdsmiljø?

Det ku være så godt …. Et foredrag og en fælles overvejelse om det gode samarbejde og om trivslen og arbejdsglæden. Hvordan står det til? Har vi sprog for knasterne, og hvad skal vi gøre, hvis det indimellem kommer til at gå lidt for hårdt for sig? Ole Kamp har erfaringer fra arbejdet med konflikter i mange sammenhænge, og foredraget kan dels bruges til at forebygge og skabe godt samarbejde og udvikling, eller det kan indgå i arbejdet med de konflikter, I bøvler med hos jer.


Liv i lokalsamfundet – hvordan kan vi skabe liv hos os?

Hvordan kommer vi videre hos os, når vi gerne vil stå sammen og sætte en udvikling i gang. Når vi vil bevare sammenholdet, fællesskabet og det gode sted at leve og bo? Kan vi udvikle os på trods? Er der nye eller andre veje? Kan vi få det til at blomstre? Eller skal vi finde os i at lukke og slukke. Ole Kamp har lavet mange udviklingsopgaver og tænkt anderledes og skævt for at sætte nyt i gang. Foredraget kan indgå i jeres egne forberedelser eller være en del af en udviklingsproces hos jer.
Foredraget kan laves i samspil med arkitekt Anna-Mette Exner


Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel

Frivilligheden har altid haft en central plads i vores danske tradition. Hvad er det helt særlige i frivillighed? Hvad vil vi med den? Hvordan ændrer frivillighedskulturen sig? Hvordan kommer vi til at brænde for det, vi har med at gøre? Hvordan leder vi, når mening og værdier er motivationen?
Med erfaring fra mange foreninger, højskoleliv og kirkeliv fører Ole Kamp os rundt i frivillighedens glæder og udfordringer. Foredraget tilrettelægges til jeres behov.


Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning

Hvor er vi på vej hen? Og er det den vej vi vil? Foredraget kan formes i jeres retning. Det kan blive til en proces, der sigter på udvikling. Det kan henvende sig til jeres udfordringer - i samarbejde - visioner - konflikter. Eller det kan fokusere på forskellighedens udfordringer.
Der kan inddrages værktøjer fra udvikling - ledelse og fra mange andre sammenhænge. Ring og hør nærmere.
Kan bruges i Skoler - Foreninger - Sogne - og andre sammenhænge, hvor mennesker er fælles om udfordringer.


KONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]