KIRKERIET

FOREDRAG

ved Anna Mette Exner

Kirkerum og liturgi

Kirkerummets udformning, indretning, materialer, farver, lys, kunst og symboler kan understøtte - eller modarbejde - liturgien
Om arkitekturens betydning for det spirituelle rum


Kirkeudvikling i Brønderslev - fra vision til handling

Om at åbne det fysiske og mentale møde mellem kirke og by
Menighedsrådets vision om livgivende fællesskaber omsat til tidssvarende arkitektoniske rammer
Få inspiration til at arbejde med det fysiske miljø som afsæt til det levende kirkeliv - Se artikel i Menighedsrådenes Blad, februar 2015 ’Drop Vanetænkningen’.

Byliv Kirkeliv Fællesskab


Kirken ud i landsbyen, - landsbyen ind i kirken

Kirken på landet, fra afvikling til udvikling
Synergi og nye fællesskaber mellem kirke og civilsamfund
Om at bruge kirken som afsæt for bedre og bredere fællesskaber i landdistrikterne


Mennesket, sanserne og arkitekturen

Naturlige og historiske omgivelser stimulerer sanseapparatet og engagerer os følelsesmæssigt. Mange nutidige bygninger og byrum får os til at føle os fremmedgjorte. Hvad er der på færde, og hvordan får vi bedre trivsel? Om arkitekturens betydning for os som kropslige og spirituelle væsener


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected].dk