KIRKERIET

KIRKE, SOGNEGÅRD OG UDEAREALER

ved Anna Mette Exner

Kirkens rum, indretning og fleksibilitet skal understøtte gudstjenesten, og hvad rummet i øvrigt skal anvendes til. Det kan være en rigtig god ide, at præsterne beskriver liturgien, før I bygger om.
Rummets form og indretning skal fremme formålet, og materialer, farver og lysforhold er altafgørende for stemningen.

Er I frustrerede over noget, som ikke fungerer, eller synes I ikke, I kan udfolde jer, som I gerne vil i sognegården? Så findes der måske enkle måder at opnå stor effekt på. Det er ikke altid et spørgsmål om store, dyre bygningsindgreb. Sommetider kan man få anseelig effekt bare ved at fjerne en væg, flytte nogle døre eller ændre på møblementet.
Bygningernes indretning har stor betydning for, om der opstår fællesskaber. Dagslys og materialer har stor betydning, for om kreativiteten folder sig ud. Og gode arbejdsforhold er nødvendige, for at medarbejderne kan sprede glæde og god stemning.

Byliv Kirkeliv Fællesskab


Mange steder går man med tanker om at tiltrække bestemte målgrupper. Her er det vigtigt at forstå den kultur, man ønsker kontakt med og at gøre sig bevidst om hvilke signaler, I faktisk sender ud i lokalsamfundet. Åbne døre, store glaspartier, hyggelige uformelle opholdssteder ude og inde signalerer imødekommenhed.

Kirken er en betydningsfuld og identitetsskabende institution i byen. Måden, byens rum og kirkens udearealer møder hinanden på, har betydning for, i hvor høj byens borgere føler tilknytning til kirken. Ved at skabe dejlige uderum med mulighed for ly og læ, som åbent indbyder til ophold, bliver borgerne gladere og mere positivt stemt overfor deres kirke.


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected]