KIRKERIET

YDELSER

Vedr. præster, provstier og stifter:

  • Hvordan arbejde med og udvikle skriveprocessen i sin prædiken?
  • Hvad gør man ved skriveblokering og når man ellers kører død i forberedelsen?
  • Benspænd i prædikenforberedelsen
  • Andre prædikenformer

BAGGRUND

Jeg er teolog og har været sognepræst i 25 år med skiftende fokusområder. I 2016 Master i Homiletik ved Københavns Universitet. I forårssemesteret 2017 underviser jeg i homiletik på Pastoralseminariet i København

For et par år siden følte jeg nogle frustrationer i forbindelse med prædikenforberedelsen. Jeg kørte død i min forberedelse, et ikke ukendt fænomen blandt præster. Da jeg ikke var interesseret i at blive stående der resten af mit præsteliv, begyndte jeg at interessere mig for skriveprocessen omkring prædikener.

Præster er velstimulerede i forhold til tekstudlægning, der findes masser af idemateriale med historier, men hvordan får man det til at leve og spille sammen og skabe en tilfredsstillende forberedelsesproces? En af mine løsninger var de såkaldte ”benspænd i forberedelsen”, hvor man satte eller fik en anden til at sætte forhindringer i forhold til prædikenskrivningen. Med en legende tilgang skaber man mulighed for at overraske sig selv og finde nye indfaldsvinkler til prædikenen. Jeg har skrevet masteropgave, skrevet artiklen om den og skabe en legende tilgang til stoffet, en teknik, jeg skrevet Masteropgave om og en række artikler i Præsteforeningens blad og holdt oplæg om for kolleger. Jeg har også arbejdet med dialogprædikener mellem to præster.

Vanskeligheder i prædikenskrivningen er et kendt fænomen, men ikke noget, der tales meget om. Med mine oplæg håber jeg på at slå et hul i det tilfrosne.KONTAKT

Teolog Arne Mårup, 27 28 96 70, [email protected]