KIRKERIET

ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL

Et arbejde fungerer altid bedst, når vi har lyst til at arbejde sammen. Når der er trivsel og arbejdsglæde hele vejen rundt. I et sogns arbejde er man ansat og deltager på mange forskellige måder. Præsten er ansat af kirkeministeriet og har en stor grad af frihed. Præsten er medlem af menighedsrådet og langt hen af vejen sin egen leder. Tilsynet med præsten føres af biskop og provst.

Kordegn, graver, kirketjener, organist, kirke og kulturmedarbejdere er alle ansatte af menighedsrådet og ledes af rådet. Oftest ved en kontaktperson eller en daglig leder.

Sognets økonomi styres af menighedsrådet, og pengene kommer fra skatteligningen, der fordeles gennem provstiudvalget.

Sognets frivillige er med på grund af deres engagement i sagen, og fordi de kan lide at være med. Det samme er menighedsrådet. De leder på en måde sig selv. Og de leder hinanden gennem udvalg, råd og bestyrelsesarbejde.

Indimellem går der kludder i arbejdsglæden. Så virker alting langsommere og måske modstræbende. Det kan ødelægge alt udvikling og arbejdsglæde. Når den slags sker, er det vigtigt, at nogen tager fat. Menighedsråd, præst, ansatte, kontaktperson, provst eller biskop?

Vi vil gerne tænke med og hjælpe med at gå ind i den slags konflikter. Ring og få en snak om, hvor I er henne, og hvordan sagen kan gribes an.


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01 - [email protected];
Teolog Arne Mårup: 27 28 96 70, amaa[email protected]
Teolog og økonom Ole Kamp: 30 70 16 55 - [email protected];
Teolog Yvonne Alstrup: 24 97 00 78 - [email protected];
Lærer og cand.it Vagner Sloth: 23 32 02 52 - [email protected]