KIRKERIET

YDELSER
  • Foredrag
  • Workshops
  • Arkitektrådgivning
  • Analyser
  • Ideudvikling
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udførelse.

BAGGRUND

I naturen og i kirken møder vi mange af tilværelsens væsentlige elementer. Der er plads og spillerum til skønhed, stilhed og oplevelse af sammenhæng og mening. Jeg er optaget af at vore fysiske miljøer, både indendørs og udendørs, skal understøtte oplevelsen af sammenhæng og det gode møde mellem mennesker - det gode sted at være. Med mange års erfaring er jeg blevet mere og mere fokuseret på at skabe rammer, som fremmer menneskers trivsel og udfoldelse.

I netværket Kirkeriet og i min virksomhed Anna Mette Exner Arkitektur hjælper jeg med at udvikle kirkevisioner og ændre bygninger, så de understøtter det liv menighedsrådene drømmer om.
Jeg kan komme med inspiration. Jeg kan skubbe til jer og sætte gang i en kreativ proces, som munder ud i en vision og en handlingsplan. Jeg kommer udefra og ser muligheder, som I ikke nødvendigvis selv har fået øje på. For med enkle midler er det ofte muligt at ændre bygningerne, så de langt bedre understøtter jeres visioner.

- Har I spurgt menigheden, hvad de synes, savner og har lyst til?
- Hvilket signal sender jeres bygninger til det omgivende samfund?
- Tøver folk med at træde over dørtærsklen?
Jeg hjælper med at finde ud af hvordan I kommer i bedre kontakt med jeres omverden.

Vores fysiske rammer styrer os mere, end vi går og tror. Sommetider skal der bare et lille hul i en lukket mur til, for at stedet forvandles til en helt anden verden.


LINKS

Artikel i Menighedsrådenes Blad, februar 2015 ’Drop Vanetænkningen’.
Om Anna Mette Exner Arkitektur, se website:her


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected]
Indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur. Mail: [email protected]